Langs het front…

….ben ik gelukkig niet gesneuveld.