browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Je zou het niet zeggen…..

Posted by on 11/08/2020

……ik zit weer centimeters hoger en graden meer recht op. En ik heb weer vering. Veerelement bij Nazca in Nijeveen gekocht en in Meppel bij het station er onder (laten) zetten. Zelf dus ook gesleuteld.

Comments are closed.