browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Op weg naar Utrecht…..

Posted by on 20/02/2016

image

….gaat de trein naar Lelystad al niet verder dan Roosendaal. Op weg naar de fiets en wandelbeurs gaat het al weer goed zo. Compliment voor de NS. Ik hoop dat we Roosendaal halen met dit treinstel.

Comments are closed.