browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

State of the….

Posted by on 31/07/2016

De rest van de sanitaire voorzieningen zal ik maar niet tonen. Dat is voor sterke magen. 🙂

Weet wel dat van de drie toiletgebouwen op de camping deze tot op zeker hoogte te gebruiken is. Da andrre twee zijn volledig geramponeerd.

Comments are closed.