browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Vianen

Posted by on 13/08/2020

Net bij Nieuwegein een bandje geplakt. Om mijn handen te wassen heb ik aangebeld. Bleek de voorzitter van de afdeling Nieuwegein van de Fietsersbond. Zelf ook van de fietsvakanties. Kende Marten Sneep van de NVHPV ook. Nu net over met het pontje naar Vianen.

Comments are closed.