browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Volgend jaar 2

Posted by on 07/11/2022

Omdat mijn vrouw er ook wat over te zeggen heeft, heb ik mijn reisdoel aangepast.

De lengte van de trip, de tijd dat ik weg ben is voor haar niet fijn. Vandaar de aanpassing: ik ga van uit Lourdes door naar Santiago de Compostella. Ik heb altijd gezegd dat ik juist dat niet zou doen, omdat iedereen dat doet. Maar ja de realiteit achterhaald de grootspraak.

Comments are closed.